bip.puk.elk.pl

Strona główna - Biuletyn Informacji Publicznej - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ełku jest jednoosobową spółką Miasta Ełk. Reprezentuje ją Zarząd Spółki, powoływany przez Radę Nadzorczą, wybieraną przez Zgromadzenie Wspólników.

Uchwałą nr XIV/110/91 Rady Miejskiej w Ełku z dnia 20 czerwca 1991 roku utworzone zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Podstawą prawną działania jest akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 października 1991 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku, w którym Miasto Ełk posiada 100% udziałów.

Główne usługi przedsiębiorstwa:

  • administracja targowiskiem
  • usługi wywozu odpadów
  • utrzymanie ulic
  • zakładanie i pielęgnacja zieleni
  • administracja cmentarzami
  • usługi pogrzebowe

Łącznie w pięciu funkcjonujących zakładach znajduje zatrudnienie około 100 osób. Ambicją Kierownictwa i Pracowników PUK Sp. z o.o. w Ełku jest pracować tak, aby jak najlepiej chronić środowisko naturalne, z możliwością poszerzania wiedzy i kwalifikacji zawodowych zatrudnionych osób. Dążymy do utrzymania wielkości zatrudnienia w ciągu roku z równoczesnym tworzeniem miejsc pracy osobom bezrobotnym, na mocy zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

Sekretariat PUK Ełk

ul. Suwalska 38
19-300 Ełk
woj. warmińsko-mazurskie

tel. +48 87 610-25-25
sekretariat@puk.elk.pl
www.puk.elk.pl

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 - 15:00

NIP 848-000-10-08
REGON 790007148
KRS 0000063890 Sąd Rejonowy w Olsztnie